ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

5. C – Adventní čas ve škole


Autor: První stupeňPo návratu do škol v adventním čase jsme vskutku nezaháleli. Především jsme se učili!

V mat. jsme zvládli obor čísel  větší než 1 000 000 a počítání v něm. Učili jsme se orientovat, tvořit a číst z grafů a diagramů. Seznámili jsme se s určování zlomků.  V č.j. jsme se potýkali se záludnostmi předpon s-, z,- vz,- a předložek s, z. Dohnali jsme částečně i učivo geometrie a umíme grafický součet, rozdíl, ba i násobek úseček. Naučili jsme se též narýsovat středy úseček a jejich osy.

Stihli jsme při slohu napsat dopis Ježíškovi. Vyrobili jsme i přání do domova důchodců pro babičky a dědečky. Nezapomněli jsme ale ani na naše nejbližší. Psali jsme i vánoční přání na pohlednice, které jsme pak poslali svým blízkým. Také jsme se seznámili s vánočními zvyky a obyčeji a ozdobili jsme si jablíčka tradičním způsobem.

Na to, že jsme byli na skok ve škole, tak jsme odvedli kus práce!

R. Kulhavá, P. Špačková

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart