ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

5.B prožila den v Litomyšli


Autor: První stupeňTřída 5.B strávila školní den poznáváním krás Litomyšle a hrou fotbal golfu.  Zážitkové bylo také stravování.

Exkurze 5.B do Litomyšle začala výstupem na ochoz Červené věže, odkud měli páťáci  jako na dlani památkové objekty, které se záhy chystali navštívit – rodný byt Bedřicha Smetany v zámeckém pivovaru, zámek a Chrám Nalezení sv. Kříže.

Na detailní prohlídku bohatého interiéru zámku nebyl čas. Ten už značně ukrojila samotná prohlídka památek z života hudebního génia, o kterém se děti nedávno učily. S historií zámku se proto děti alespoň krátce seznámily v interaktivním bludišti. Měl je zajímat zejména život zakladatelů zámku z období vrcholné renesance. Mnohem víc je však zaujalo hledání tajných dveří do 13. komnaty. Z renesance tedy nakonec zbyla jen sgrafita na fasádě zámku. 

Před cestou k očekávanému zábavnému sportovnímu klání bylo ještě třeba alespoň krátce navštívit také litomyšlský klenot z období baroka, Chrám Nalezení sv. Kříže. Zde na děti zapůsobila krása posvátných prostor. Většina z nich fotila, ale našli se i tací, kteří tento prostor dokázali vnímat v tichosti a rozjímání. 

Následovala svačina v klášterních zahradách a pak hurá na sport, který ve své novosti spojuje dva velmi staré populární sporty – golf a kopanou.  Fotbalgolf děti bavil, ale nakonec většina z nich vzala raději zavděk doplňujícími atrakcemi tohoto sportoviště –  skákacím hradem, trampolínou a malým bazénem.

K obědu jsme si upekli buřty a pak zpět směr Česká Třebová. Den jsme zakončili sladkým překvapením. Tematickým dortem, který pro nás připravila maminka jednoho z  žáků. Kromě ní patří vděk také dalším rodičům, kteří pomohli s přípravou a hladkým průběhem celé akce.