ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

5. A návštěva muzea


Autor: První stupeňDne 2. října 2020 jsme zavítali do českotřebovského muzea.

Hned po příchodu se nás ujala paní ředitelka Mgr. Jana Voleská a na úvod nám pustila spot, který se před několika lety natáčel v naší třídě.

Poté jsme se přemístili do studovny a absolvovali besedu o historii našeho města. Zhlédli jsme dramatické ztvárnění pověsti o vzniku městského znaku.

Následoval workshop, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet práci písaře. Napsali jsme si husím brkem a inkoustem tajnou listinu a pak si ji pomocí pečetního vosku a pečetidla zapečetili.

Ve druhé části naší návštěvy jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina si prohlédla stálé expozice Do České Třebové vlakem, velorexem, letadlem a lodí. Druhá skupina zhlédla výstavu restaurátora a umělce Jiřího Josefíka s názvem ,,Dělal jsem toho moře“.

Moc děkujeme paní ředitelce a jejím spolupracovnicím za fundovaný výklad a velmi zajímavý program. Do budoucna se budeme těšit na další návštěvu spojenou s vycházkou po českotřebovských památkách.