ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

4. B – HALLOWEEN


Autor: První stupeňHALLOWEEN v hodině ANGLICKÉHO JAZYKA

Svátek HALLOWEEN se slaví většinou v anglicky hovořících zemích, a proto jsme se v hodinách ANGLIČTINY seznámili s touto tradicí. Po vzoru dětí ve Velké Británii, Irsku, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu jsme si oblékli strašidelné kostýmy a naučili se koledu Trick or treat („Dejte mi koledu nebo vám něco provedu“). Vyluštit křížovku          a osmisměrku byla pro nás hračka. Slovní zásobu jsme si obohatili o nová slovíčka a na závěr jsme se zasmáli strašidelnému příběhu v anglickém originále.