ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

4.A – Návštěva knihovny


Autor: První stupeňDne 24.10. jsme navštívili vzdělávací program v Městské knihovně „Zachraň písaře!“.  Děti si vyzkoušely únikovou hru na motivy pověsti o Českotřebovském znaku. Na tabletu řešily úkoly vztahující se k České Třebové.

Program jsme si velmi užili.