ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

4. A Motýli- výtvarná soutěž


Autor: První stupeňRok 2024 byl vyhlášen Českým svazem ochránců přírody Rokem motýlů. Svaz vyhlásil i soutěž na toto téma, do jejíž výtvarné sekce jsme poslali vybraná díla. Seznámili jsme se s vývojovými stádii motýlů, ukázali jsme si některé druhy motýlů a pokusili jsme se ztvárnit motýly na louce i je samotné při použití osové souměrnosti. Jak se nám to podařilo?  Můžete se podívat v přiložené galerii.

R. Kulhavá