ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

4.A Dopravní hřiště


Autor: První stupeňDne 24. 5. se 4. A vydala do Lanškrouna na dopravní hřiště, aby si děti osvojily pravidla silničního provozu a správné chování cyklisty v praxi. Bohužel nám počasí nepřálo a pro průtrž mračen jsme výcvik nemohli absolvovat. Vydali jsme se tedy na dopravní hřiště znovu spolu s dětmi ze 4. C. Počasí se tentokrát vydařilo. Při výcviku jsme se vystřídali s dětmi z druhé třídy. Žáci, které výcvik úspěšně absolvovali, si domů odnesli nejen základní dovednosti cyklisty a znalosti chování cyklisty v silničním provozu, ale i cyklistický průkaz.  Nejúspěšnější žákyní, která projížděla na dopravním hřišti bez chyb, byla vyhlášená z naší třídy Adélka Rychnovská. Blahopřejeme.

R. Kulhavá, M. Studená