ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

3. B v přírodě na Čarodějnické stezce


Autor: VedeníProjektový den mimo školní lavice byl příjemným zpestřením pro žáky třídy 3. B. Na téma ČARODĚJNICE absolvovali po skupinách ČARODĚJNOU STEZKU. Než se na cestu vydali museli splnit několik úkolů. Vzít si na cestu například talisman, aby byli chráněni před zlými čaroději a čarodějnicemi. V kouzelném lese plnili jednotlivé úkoly. Na závěr vykouzlili i ČARODĚJNÝ LEKTVAR.

Kromě kouzlení jsme si při zpáteční cestě zahráli na ochránce přírody a sbírali jsme odpadky. Přestože na první pohled vypadala louka čistá a bez poskvrny, pytle byly do poloviny plné.