ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

3. A – Světový den první pomoci


Autor: První stupeňSvětový den první pomoci již tradičně organizují oblastní spolky Českého červeného kříže ve spolupráci s dalšími partnery, jako je například Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, dobrovolní hasiči, Policie ČR, Městská policie, Vodní záchranná služba ČČK, Sdružení záchranných brigád kynologů, Horská služba a další.

Do této akce, která propaguje důležitost znalosti první pomoci, se zapojuje zhruba 170 národních společností ve světě. Letos připadlo jeho konání velmi symbolicky právě na 11. září.

Jsme moc rádi, že jsme se opět po roce mohli této akce zúčastnit. Mnoho jsme se toho dověděli o záchraně lidských životů, zasoutěžili si a hlavně jsme si mohli vše vyzkoušet.

 Všichni na Starém náměstí k nám byli velmi milí a vstřícní. Děkujeme!