ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

3. A – Huráááá – PRÁÁÁZDNINY!!!


Autor: První stupeň30. červen – poslední den školního roku 2021/2022. Máme za sebou 10 měsíců usilovného snažení. Hodně jsme se toho dozvěděli a zase jsme o něco moudřejší. Užili jsme si také mnoho zábavy. Návštěvu Městské knihovny ČT, poznávací vycházky okolím České Třebové, halloweenské oslavy s dýněmi, vánoční, velikonoční a čarodějnické oslavy, karneval, vaření v kuchyňce, vyrábění dárečků ve spolupráci s DDM Kamarád ČT, divočiny na zasněženém Pekláku, plavecký výcvik, školní výlet vlakem do Brna, nocování ve škole a spoustu projektových zábavných dní. V září 2021 naše námořnická posádka vyplula – a v červnu 2022 v pořádku – a nesmírně bohatá – zakotvila v přístavu PRÁZDNINY.

Přeji na rozloučenou všem dětem i jejich rodičům, kteří se mnou propluli krásnými třemi roky, aby jejich výpravy dalšími školními roky byly naplněné zdravím, láskou a vzájemným porozuměním.

Mgr. Jarmila Nováčková

tř. uč. 2019/2022