ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

1.A – Návštěva kuřátek a housat


Autor: První stupeňBěhem jara se to v přírodě plní nejen jarními rostlinami, ale také narozenými mláďaty – obojí jsme se učili s Oskarem v prvouce. Obrázky však nestačí a naštěstí jsme na to měli mezi sebou jednu žákyni odbornici, takže jsme si kuřátka a housátka mohli doopravdy pohladit, dozvědět se, čím se živí, jak dlouho se líhnou a jak vypadají jejich vajíčka. Tím vším jsem si zpříjemnili páteční hodinu prvouky a stálo to opravdu za to, přesvědčte se sami!