ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

1.A – Duben: zpátky ve škole


Autor: První stupeňHurá do školy – po návratu do našich školních lavic jsme si osvěžili, co všechno už umíme. Zopakovali jsme si básničky na jednotlivá písmenka – z abecedy už umíme skoro všechna, zbývají nám už jen 4. Čtení jsme si zpříjemnili dramatizací pohádky O Veliké řepě. V počítání jsme se dostali k číslům 11 – 15, což jsme celý týden poctivě trénovali různými způsoby. V prvouce se věnujeme tématu čas. Nezapomínáme ani na psaní do Písanky – někteří z nás už mohou začít psát perem, to je velký krok!
Všem se práce moc daří, protože nejen ve škole, ale také doma s rodiči poctivě pracují 🙂