ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

2.B Den Země


Autor: První stupeňJak bychom se měli chovat k naší Zemi, aby zůstala zdravá a čistá? Nad těmito otázkami jsme se společně zamýšleli s dětmi ještě ráno, než jsme si šli vyzkoušet různé aktivity do parku Javorka. Aktivity byly zaměřené na znalost organismů, rozmanitost přírody a její ochranu. Po projití stanovišť a splnění úkolů děti čekala sladká odměna.