ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

2. A Krajské kolo recitační soutěže


Autor: První stupeňZ okresního kola do krajského kola v recitační soutěži postoupili Matěj Zerzán a Antonín Kubica z naší 2. A. Hoši se tedy  dne 5. 4. zúčastnili klání malých recitátorů v Pardubicích. Po hlasové rozcvičce následovala jednotlivá vystoupení recitátorů. Maty i Tonda bojovali statečně a vystoupení se jim zdařilo. Též pozorně vyslechli ostatní rétorická vystoupení svých spoluvrstevníků, z nichž mnohá byla na vynikající úrovni. I to byl pro ně zážitek a zkušenost do let příštích. R. Kulhavá