ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

1. oddělení ŠD – Vycházka do Javorky


Autor: První stupeňPřátelé,

začal nám nový školní rok. Ve školní družině 1. oddělení nyní bydlí třeťáci a to 3. A, 3. B a 3. C. Počasí nám přeje a my jsme za to rádi, protože veškeré aktivity budeme tvořit právě venku. A to nejen v okolí školy, ale především na zajímavých místech našeho města. Dnes jsme vyrazili na vycházku do Javorky, kde jsme u jezírka pozorovali kachny. S panem vychovatelem jsme pod kouzelným stromem provedli rituál, který nás přemístil do kouzelného lesa ke skřítkům, kterým jsme postavili obydlí. Využívali jsme přírodniny a v týmech spolupracovali na architektonických projektech.

Užívejte slunečních dní a my se zase brzy ozveme s příspěvkem.

Za 1. oddělení ŠD

Martin Paděra a třeťáci.