ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Antigenní testování


Autor: VedeníVážení rodiče,

epidemiologická situace se mění každou hodinou, a s tím i přicházející informace. V každém případě nás čeká antigenní testování žáků 22. 11. a 29. 11. 2021. Jak bude probíhat?

 1. Kdo se testuje?
  Žáci, kteří nejsou očkováni a kteří neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech
 2. Žák má pozitivní test
  – žák odchází ze třídy ven na chodbu
  – třídní učitel případně AP ihned volá rodiče
  – žák odchází do izolační místnosti (suterén – místnost pí psycholožky)Rodič je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 3. Testování ve školní družině
  V případě, že se žák dostaví do školní družiny před začátkem vyučování, pak nemusí být testován. Testovat se bude až ve škole.
 4. Testování žáků, kteří nebudou v pondělí ve škole
  Test proběhne v den příchodu do školy během první vyučovací hodiny.
 5. Odběr dotovaného oběda ve školní jídelně v době karantény
  Žák má právo odebrat oběd ve školní jídelně za dotovanou cenu, ale musí to za něj učinit osoba, která  v karanténě není.