ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Kroužky


Autor: administrator ŠIKULKA I., II.  úterý a středa 15.00–16.00  p. vych. L. Elblová
 KERAMIKA  čtvrtek 15.00–16.30  p. vych. L. Elblová
 ZDRAVOTNÍK  úterý  15.00–16.00  p. vych. K. Pávková
 FLÉTNA  úterý   15.00–16.00  p. vych. M. Jiskrová, DiS.