ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY


Autor: VedeníVEDENÍ ŠKOLY

ředitel školy Mgr. Tomáš Starý 730 575 691
reditel(at)zs-habrmanova.cz
zástupkyně ředitele Mgr. Simona Dolečková (II. stupeň) 734 871 829
simona.doleckova(at)zs-habrmanova.cz
Mgr. Petra Štanclová (I. stupeň) 730 575 692
petra.stanclova(at)zs-habrmanova.cz
hospodářka školy Petra Hrušková 734 641 775
petra.hruskova(at)zs-habrmanova.cz
administrativní pracovnice Darina Hüblová 736 518 008
darina.hublova(at)zs-habrmanova.cz
výchovná poradkyně Mgr. Ludmila Pražáková (I. stupeň) 730 575 696
ludmila.prazakova(at)zs-habrmanova.cz
Mgr. Nela Vondrová (II. stupeň) 737 365 799
nela.vondrova(at)zs-habrmanova.cz
kariérový poradce Mgr. Petr Doseděl
731 129 670
petr.dosedel@habrmanka-old.test
speciální pedagog Mgr. Blanka Valíková 734 280 763
blanka.valikova(at)zs-habrmanova.cz
školní psycholog PhDr. Jiřina Nováková 734 681 328
jirina.novakova(at)zs-habrmanova.cz
metodik prevence Mgr. Lenka Plocová 730 575 688
lenka.plocova(at)zs-habrmanova.cz
metodik ICT Mgr. Simona Kubátová 730 575 690
simona.kubatova(at)zs-habrmanova.cz
správce budov Radek Novák 739 609 442
radek.novak(at)zs-habrmanova.cz
vedoucí školní družiny Iveta Heinzová 731 129 675
iveta.heinzova(at)zs-habrmanova.cz
vedoucí školní jídelny Markéta Dostálová 736 518 009
jidelna(at)zs-habrmanova.cz
šéfkuchař Martin Dvořák 739 344 627
jidelna(at)zs-habrmanova.cz

UČITELÉ 1. STUPNĚ

Třída Jméno a příjmení E-mail Telefon
I.A Mgr. Kamila Janíčková kamila.janickova(at)zs-habrmanova.cz 731 129 678
asist. Alena Škrkoňová
I. B Mgr. Veronika Steinmetzová veronika.steinmetzova(at)zs-habrmanova.cz 734 797 524
II. A Mgr. Radka Kulhavá radka.kulhava(at)zs-habrmanova.cz 728 208 000
asist. Bc. Paula Špačková
II. B Mgr. Jana Sedláčková jana.sedlackova(at)zs-habrmanova.cz 739 500 312
II. C Mgr. Michaela Trávníková michaela.travnikova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 693
asist. Bc. Martin Paděra
III.A Mgr. Jarmila Nováčková jarmila.novackova(at)zs-habrmanova.cz 605 494 268
asist.Kateřina Luzarová
III. B Mgr. Petra Štanclová petra.stanclova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 692
asist. Martina Jiskrová, DiS
IV. A Mgr. Jindřich Strejček jindrich.strejcek(at)zs-habrmanova.cz 731 636 166
asist. Martina Kočová
IV. B Mgr. Ilona Kapounová ilona.kapounova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 680
asist. Michaela Studená
V. A Mgr. Eva Flídrová eva.flidrova(at)zs-habrmanova.cz 731 129 674
asist. Ivana Ondráčková
V. B Mgr. Pavla Šimková pavla.simkova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 689
asist. Gabriela Steinmetzová
V. C Mgr. Petra Venclová petra.venclova(at)zs-habrmanova.cz 734 683 415
asist. Marie Kodytková

UČITELÉ 2. STUPNĚ

Třída Jméno a příjmení E-mail Telefon
VI.A Mgr. Hana Pleváková hana.plevakova(at)zs-habrmanova.cz 737 387 991
asist. Iva Plachá
VI.B Mgr. Lenka Plocová lenka.plocova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 688
asist. Jana Buncová
VI.C Mgr. Michaela Veličková michaela.velickova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 679
asist. Darina Šimková
VII.A Mgr. Kateřina Pospíšilová katerina.pospisilova(at)zs-habrmanova.cz 734 366 597
asist. Barbora Kadová
VII.B Mgr. Radka Urbánková radka.urbankova(at)zs-habrmanova.cz 605 226 835
asist. Olga Břízová
VII.C Mgr. Simona Kubátová simona.kubatova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 690
VIII. A Mgr. Klára Stránská klara.stranska(at)zs-habrmanova.cz 734 797 525
VIII. B Mgr. Petr Doseděl petr.dosedel(at)zs-habrmanova.cz 731 129 670
asist. Hana Pešková
VIII. C Mgr. Dana Dabrowská dana.dabrowska(at)zs-habrmanova.cz 731 129 669
IX. A Mgr. Eva Kohoutková eva.kohoutkova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 681
asist. Petra Ryšinová
IX. B Mgr. Zuzana Janečková zuzana.janeckova(at)zs-habrmanova.cz 731 129 667
asist. Věra Pilařová
IX. C Mgr. Daniel Peroutka daniel.peroutka(at)zs-habrmanova.cz 730 575 687
Mgr. Eliška Fučíková eliska.fucikova(at)zs-habrmanova.cz 739 500 311
Mgr. Jana Ducháčková jana.duchackova(at)zs-habrmanova.cz 731 129 671
Mgr. Jana Faltysová jana.faltysova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 683
Mgr. Zdeněk Hübner zdenek.hubner(at)zs-habrmanova.cz 731 129 676
Mgr. Miloslava Večeřová miloslava.vecerova(at)zs-habrmanova.cz 773 589 344
Mgr. Jana Chmelařová jana.chmelarova(at)zs-habrmanova.cz 731 129 677
Mgr. Eva Kufová eva.kufova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 682
Mgr. Dana Skipalova dana.skipalova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 677
Mgr. Tomáš Keprt tomas.keprt(at)zs-habrmanova.cz 731 449 500
Mgr. Petra Blaško petra.blasko(at)zs-habrmanova.cz 731 129 668
Mgr. Tomáš Starý reditel(at)zs-habrmanova.cz 730 575 691
Mgr. Simona Dolečková simona.doleckova(at)zs-habrmanova.cz 734 871 829
Mgr. Ludmila Pražáková ludmila.prazakova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 696
Mgr. Nela Vondrová nela.vondrova(at)zs-habrmanova.cz 737 365 799
Mgr. Lucie Škarková lucie.skarkova(at)zs-habrmanova.cz 734 286 515
Mgr. Eliška Haniková eliska.hanikova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 685
Bc. Šafek Michal michal.safek(at)zs-habrmanova.cz 730 575 684

VYCHOVATELÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Iveta Heinzová iveta.heinzova(at)zs-habrmanova.cz 731 129  675
Lenka Elblová lenka.elblova(at)zs-habrmanova.cz 731 129 673
Kamila Pávková kamila.pavkova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 686
Veronika Částková, DiS veronika.castkova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 695
Bc. Martin Paděra martin.padera(at)zs-habrmanova.cz 603 509 570
Martina Jiskrová, DiS
martina.jiskrova(at)zs-habrmanova.cz 774 220 332