ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

2. A

Základní informace

19. dubna 2021

1.A – Návštěva kuřátek a housat

Během jara se to v přírodě plní nejen jarními rostlinami, ale také narozenými mláďaty – obojí jsme se učili s Oskarem v prvouce. Obrázky však nestačí a naštěstí jsme na to měli mezi sebou jednu žákyni odbornici, takže jsme si kuřátka a housátka mohli doopravdy pohladit, dozvědět se, čím se živí, jak dlouho se líhnou […]

Pokračovat ve čtení

19. dubna 2021

1.A – Duben: zpátky ve škole

Hurá do školy – po návratu do našich školních lavic jsme si osvěžili, co všechno už umíme. Zopakovali jsme si básničky na jednotlivá písmenka – z abecedy už umíme skoro všechna, zbývají nám už jen 4. Čtení jsme si zpříjemnili dramatizací pohádky O Veliké řepě. V počítání jsme se dostali k číslům 11 – 15, […]

Pokračovat ve čtení

2. února 2021

1. A – Pololetní vysvědčení

Od září uplynulo již 5 měsíců a to mimojiné znamená, že se přiblížilo první pololetí. Prvňáci za sebou mají velký kus práce – naučili se písmenka z více než poloviny abecedy, počítají do 7, naučili se novým dovednostem, získali nové kamarády a díky velké snaze se každým dnem zdokonalují v různých činnostech. Důkazem toho všeho […]

Pokračovat ve čtení

22. ledna 2021

1. A – Naše práce v lednu

V lednu se stále více zlepšujeme v psaní, čtení i vyrábění. Také jsme se v prvouce začali učit o lidském těle a zdraví. Učíme se pracovat samostatně, ve dvojici i ve skupince.

Pokračovat ve čtení

22. ledna 2021

Zimní radovánky v 1.A

V lednu si užíváme sněhu – v rámci tělocviku jsme vyrazili bobovat a také jsme v pracovních činnostech  vytvořili něco dobrého pro ptáčky – následně jsme jim to rozmístili v okolí školy.    

Pokračovat ve čtení

23. prosince 2020

1. A – Vánoční besídka

Naše poslední společné setkání v tomto roce proběhlo vánočně a vesele na besídce v pátek 18. 12. Zapálili jsme si s předstihem 4. adventní svíčku a během dopoledne jsme ve skupinkách plnili různé úkoly – poznávání pohádek, poslouchali jsme koledy, zkoušeli jsme si různé zvyky – hod střevícem, věštění ze sedmi hrníčků, zapalování prskavek. Při […]

Pokračovat ve čtení

23. prosince 2020

1. A – Vycházka do lesa

Ve čtvrtek 17. 12. jsme si oblékli teplé oblečení a místo tělesné výchovy vyrazili do lesa nadělit pod stromeček něco dobrého zvířátkům. Všechny skupinky si daly s nadílkou záležet. Naše cesta vedla přes Peklák, odměnou nám byl krásný výhled na naše město.

Pokračovat ve čtení

23. prosince 2020

1. A – Betlémy

V době adventu jsme se seznámili s tím, co je to betlém, jaké postavy se v něm zobrazují, proč a z čeho lidé začali své betlémy vyrábět. I my jsme si ve škole vyrobili nejen betlém, ale i ozdobičky na pověšení. Kromě toho našeho třídního betlému a toho, který si každý vyrobil domů, jsme se […]

Pokračovat ve čtení

7. prosince 2020

1. A – Školička s Mikulášem, čertem a andělem

První prosincový týden jsme se věnovali nejen novému Slabikáři, ale také přípravě na páteční návštěvu. V rámci výtvarné výchovy jsme si zdobili třídu do „čertovska“ a v českém jazyce jsme se naučili mikulášskou básničku. Také jsme na chvíli vyšli ven užít si první sněhovou nadílku. V pátek 4. 12. jsme přivítali návštěvu, na kterou jsme […]

Pokračovat ve čtení

1. prosince 2020

1. A Zpátky ve škole

Po návratu do školy zažíváme samé pěkné společné aktivity. Uspořádali jsme si třídní soutěž podzimních listů, vydali jsme se do okolí školy prozkoumat stromy a jejich plody. Nové písmeno I nás přeneslo mezi indiány, vyráběli jsme si čelenky a amulety pro štěstí a nacvičili společně taneček s indiánskou říkankou. Také jsme se naučili poznat některá […]

Pokračovat ve čtení