ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Třídy

Základní informace

1.9.2021

Zahájení roku 2021

Školní rok 2021/2022 byl zahájen.

Pokračovat ve čtení

2.7.2021

Vysvědčení 5.C

Poslední školní den proběhl v 5. C ve znamení loučení.  Děti se dojemně rozloučily s paní učitelkou a paní asistentkou. Bylo největší odměnou pro nás obě slyšet ta krásná slova, která pryštila dětem ze srdce do úst, slova lásky a poděkování. Přejeme Vám, milé děti, mnoho štěstí a úspěchů na druhém stupni. Je čas jít […]

Pokračovat ve čtení

28.6.2021

Kuželky 5.C

Závěr školního roku patřil v naší třídě sportovní akci. Navštívili jsme místní kuželky, které mnohé děti nejen hrály, ale i viděly poprvé v životě. Hrou byly děti nadšené, tak se třeba některé z nich přihlásí od září do oddílu. R. Kulhavá, P. Špačková

Pokračovat ve čtení

22.6.2021

Exkurze po památkách České Třebové

Dne 18. 6. 2021 se žáci 5. C zúčastnili exkurze po našem městě za doprovodu paní ředitelky Městského muzea paní Voleské, která žáky seznámila s historii založení města a jednotlivých významných památek. Prohlídka započala na Starém náměstí, kde si děti prohlédly budovu radnice se znakem majitele panství. Zde se také děti dozvěděly zajímavosti o morovém […]

Pokračovat ve čtení

15.6.2021

Českotřebovské pověsti 5.C

Dne 10.6. navštívili žáci 5.C městskou knihovnu, aby se seznámili s regionálními pověstmi o České Třebové a jejím okolí. Žáci si museli pověst podle významu odstavců sestavit a přečíst. Následně se pokoušeli pověst zdramatizovat. Na závěr si děti vyzkoušely psaní ptačím brkem a inkoustem, také si vyrobily na památku svou pečeť. Akce se dětem velmi […]

Pokračovat ve čtení

Geometrie a V.v. – 5.C

Minulý příspěvek byl o středové souměrnosti a výtvarce. Nyní jsme zase ve výtvarce procvičovali  osovou souměrnost. Jak se dětem povedly osově souměrné obrázky? Na to se můžete podívat v naší fotogalerii. P. Špačková, R. Kulhavá

Pokračovat ve čtení

2.6.2021

Květiny v květnu 5.C

V rámci P.č. děti z páté C svedly litý boj s jehlou a nití. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Jen spotřeba papíru vzrostla :). Pak si děti podle středové souměrnosti nakreslily květinu podle své fantazie. Jak nám rozkvetla chodba, se můžete podívat ve fotogalerii. R. Kulhavá, P. Špačková

Pokračovat ve čtení

7.5.2021

Svátek matek 5.C

  Tento týden jsme věnovali nejen učení, ale i přípravám na Svátek matek. Děti si vyrobily pro maminky ozdobné dózy a napsaly si pro maminku básničku. Ještě jsme stihli maminkám namalovat i obrázek. Tak, milé maminky, vše nejlepší k Vašemu svátku!

Pokračovat ve čtení

31.12.2020

Vánoční besídka 5.C

Dne 18. 12. proběhla v naší třídě dlouho a toužebně očekávaná vánoční besídka. Ve třídě na děti čekal slavnostně vyzdobený stůl a především stromeček obsypaný drobnými dárečky. Pohoštění si děti samy připravily v kuchyňce a pak se mohlo začít s hodováním. Rozdali jsme si dárečky a poté následovala zábava, kdy jsme se naučili tančit mazurku […]

Pokračovat ve čtení

5. C – Adventní čas ve škole

Po návratu do škol v adventním čase jsme vskutku nezaháleli. Především jsme se učili! V mat. jsme zvládli obor čísel  větší než 1 000 000 a počítání v něm. Učili jsme se orientovat, tvořit a číst z grafů a diagramů. Seznámili jsme se s určování zlomků.  V č.j. jsme se potýkali se záludnostmi předpon s-, […]

Pokračovat ve čtení